Duurzaam bouwen aan nieuwe natuur.

ONZE VISIE

De ecologisch duurzame samenleving is niet ver meer weg

Natuur & landschap hebben een waardiger positie gekregen en zullen een leefbare toekomst op onze aarde gaan waarborgen. Het laten renderen van natuur is voor ons een belangrijk uitdaging in onze dagelijkse bedrijvigheid. Toepassen van ‘slimme’ oplossingen zorgen voor een win-win situatie tussen economische groei en de leefbaarheid van de komende generaties.

Creëren van nieuwe natuurgebieden waar mens en natuur samenkomen.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn De Ingensche Waarden BV.

Wij zijn De Ingensche Waarden BV. Wij zijn de initiatiefnemer van het project rond de oude zandwinplas ingensche waarden.

Wij zijn bedreven in het vormgeven van duurzame natuurontwikkeling op plaatsen waar de gevolgen van de economische- en bevolkingsgroei samenkomen.WAT DOEN WIJ

Wij creëren nieuwe natuurgebieden waar mensen en natuur samenkomen.

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. Uit de handel in de uitwisseling van bodemstoffen ontleent De Ingensche Waarden BV haar bestaansrecht. De berging van baggerspecie kan deze herinrichting financieren. Dit initiatief van de Ingensche Waarden BV biedt daarmee een kans om een mooier gebied te laten ontstaan dan voor de initiële zandwinning, dat beter bij het rivierenlandschap past, waar mensen van kunnen genieten en waarin de riviernatuur bloeit. We dragen daarmee bij aan een ecologische en duurzame samenleving.

WERKWIJZE

Wij staan voor mooi werk.

Bij het verdiepen, verruimen en saneren van waterwegen komt veel bodemmateriaal vrij. Vaak is dit materiaal niet geschikt als bouwstof en kan het niet duurzaam bewerkt worden voor een tweede levensfunctie. In de Ingensche Waarden is er ruimte om dit materiaal duurzaam te gebruiken om te verontdiepen en de gewenste eindsituatie te bereiken, namelijk een natuurgebied (zie afbeelding hieronder).

Inrichtingsplan

Deze eindsituatie is een natuurgebied dat geschikt is voor de meest uiteenlopende planten en diersoorten. Het terrein varieert tussen water van enkele meters diep, moerasgebied en permanent droog land.

 

Op de bodem van de Ingensche Waarden ligt een dikke klei/sliblaag. Deze laag laat vrijwel geen water door. Dit betekent dat het materiaal veilig en geconcentreerd op 1 plek is opgeslagen. Hoe meer bodemmateriaal er naar de Ingensche Waarden gebracht wordt hoe sneller er zich nieuwe natuur kan ontwikkelen.

 

 

IN DE PERS

 

 

 

De Ingensche Waarden circulair en vooruitstrevend met plastics uit stedelijke bagger.

 

Bodemvreemd materiaal in ons leefmilieu is een onderwerp dat steeds vaker het nieuws haalt en terecht, een groot gedeelte ervan zijn plastics. Ook de baggerspecie die bij ontvangstlocatie De Ingensche Waarden aangeleverd wordt bevat meer dan eens plastic en ander bodemvreemd materiaal. Het gaat hier dan vooral om baggerspecie uit stedelijke gebied zoals grachten, vijvers, vaarten en recreatieplassen. Waar de mens komt blijft plastic achter. Reglementair wordt nu op de locatie waar de schepen geladen worden gezeefd met een rooster met mazen van 20 cm bij 20 cm. De afgezeefde delen worden op het werk afgevoerd. Maar deze manier van zeven houdt bodemvreemd materiaal zoals plastics niet tegen. Waardoor wij hier als ontvangstlocatie mee worden geconfronteerd. Reguliere opruimacties in de Ingensche Waarden zijn zeer effectief voor het tegengaan van verspreiding van drijvende delen. Maar het overgrote deel van de bodemvreemde delen zinkt naar de bodem. Wij zijn van mening dat we ook die fractie afgezeefd moet worden en hoogwaardig gerecycled.

 

Daarom is De Ingensche Waarden B.V. in 2017 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe loswijze met als doel 100% van de in de baggerspecie aanwezige bodemvreemde materialen af te scheiden. De eigenaar van de te baggeren waterbodem Waternet (Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam) is onze partner voor dit project. Er is gekozen voor de waterbodem uit de grachten van de binnenstad Amsterdam.

 

Sinds 1 oktober 2018 is de nieuwe installatie operationeel. En de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afstelling van de installatie, met succes. De resultaten overtreffen alle verwachtingen. De installatie is in staat deeltjes vanaf 2 millimeter af te vangen. De inschattingen over de percentages bodemvreemd materiaal in de reguliere waterbodemonderzoeken vallen veel lager uit dan wat er feitelijk door ons wordt waargenomen. Onze eerste bevindingen zijn dat elke 100 meter gracht een vrachtwagen aan vuil oplevert dat daar niet thuis hoort. Door deze bevinding kijken wij deelnemers van het project tegen de toekomstige baggerwerken.

 

Het project is eind oktober afgerond. Op basis van evaluatie met Waternet zal invulling gegeven worden aan de toekomstige werkwijze en samenwerking. Maar ook de overheid zit niet stil. Het kabinet heeft besloten begin 2019 de regelgeving omtrent deze problematiek aan te scherpen. Het zal daarom niet lang duren voordat alle Waterschapen, gemeentes en particuliere ontdoeners deze werkwijze omarmen.

 

Tijdens de uitvoering hebben we ervaren dat wij niet alleen op het vlak van milieubescherming maar ook op forensisch en archeologisch vlak heel veel toegevoegde waarde kunnen bieden. Dit zijn normaal zeer kostbare onderzoeken op locatie die nu wel realistisch zijn geworden.baggerspecie
Klik voor meer impressiefoto's


AnimatieMachine in werking

Artikel: De gracht als plasticdumpKlik hier om het artikel te openen.

MATERIAAL AANBIEDEN

Wilt u materiaal aanbieden voor acceptatie?

Wij doen er alles aan om u als klant van dienst te zijn. Zo kunt u nu bij ons digitaal materiaal aanbieden. Klik op onderstaande button en vul de projectaanvraag in. Een kopie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail.

Projectaanvraag

NIEUWS

Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

Tijdens onderhoud aan de originele geluidsisolatie van de motorruimtes van de overslagmachines aan boord van Losponton Mies werd gewerkt aan een relatief eenvoudige ontwerp om beide machines veel stiller te krijgen. Enkele schetsen en CAD tekeningen verder kwamen de werktekeningen van de geluidsabsorberende kappen en schermen de printer uitrollen.

Alle kappen zijn bekleed met Merfocell PU50 van de firma Merford en geplaatst voor alle radiatoren en ventilatoren. Daarnaast zijn de originele uitlaatdempers vervangen door de nieuwste types van de wereldberoemde firma Discom.

Na het monteren van alle onderdelen bleek na metingen dat de geluidsdruk met 4 dBA was afgenomen. Dat is een ongekende geluidsdrukreductie van meer dan de helft van de originele situatie.

Ponton-1

Wij staan voor mooi werk.

Contact

Heb je een vraag aan ons?
Wij horen het graag!