Duurzaam bouwen aan nieuwe natuur.

ONZE VISIE

De ecologisch duurzame samenleving is niet ver meer weg

Natuur & landschap hebben een waardiger positie gekregen en zullen een leefbare toekomst op onze aarde gaan waarborgen. Het laten renderen van natuur is voor ons een belangrijk uitdaging in onze dagelijkse bedrijvigheid. Toepassen van ‘slimme’ oplossingen zorgen voor een win-win situatie tussen economische groei en de leefbaarheid van de komende generaties.

Creëren van nieuwe natuurgebieden waar mens en natuur samenkomen.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn De Ingensche Waarden BV.

Wij zijn De Ingensche Waarden BV. Wij zijn de initiatiefnemer van het project rond de oude zandwinplas ingensche waarden.

Wij zijn bedreven in het vormgeven van duurzame natuurontwikkeling op plaatsen waar de gevolgen van de economische- en bevolkingsgroei samenkomen.WAT DOEN WIJ

Wij creëren nieuwe natuurgebieden waar mensen en natuur samenkomen.

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. Uit de handel in de uitwisseling van bodemstoffen ontleent De Ingensche Waarden BV haar bestaansrecht. De berging van baggerspecie kan deze herinrichting financieren. Dit initiatief van de Ingensche Waarden BV biedt daarmee een kans om een mooier gebied te laten ontstaan dan voor de initiële zandwinning, dat beter bij het rivierenlandschap past, waar mensen van kunnen genieten en waarin de riviernatuur bloeit. We dragen daarmee bij aan een ecologische en duurzame samenleving.

BAGGERSPECIE LOSSEN

Een groot gedeelte van de Nederlandse rivieren, kanalen, sloten, havens en andere vaarwegen is in de loop der tijd steeds ondieper geworden. De rivieren hebben last van slib dat van stroomopwaarts komt en de stilstaande wateren worden ondieper door afzetting van bijvoorbeeld bladeren en takken.
Deze moet afgevoerd worden naar speciaal daarvoor ingerichte overheidsdepots. Voor de overige minder verontreinigde bagger is het bergen in depots, vaak oude zandwinputten, de meest milieuvriendelijke en duurzame oplossing. Andere verwerkingstechnieken zijn alleen in bepaalde situaties waar maatwerk is vereist de betere optie.
Op dit moment onderzoeken wij wat onze installatie zou kunnen betekenen voor munitie verdachte baggerspecie en archeologische hotspots.

MOOIER & TOEGANKELIJKER

2

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. De Ingensche Waarden BV vult deze plas nu op met baggerspecie en grond. In onze folder geven we een indruk van het eindbeeld van de uiterwaard na de opvulling en herinrichting. Klik hier voor downloaden van onze folder

WERKWIJZE

Wij staan voor mooi werk.

Bij het verdiepen, verruimen en saneren van waterwegen komt veel bodemmateriaal vrij. Vaak is dit materiaal niet geschikt als bouwstof en kan het niet duurzaam bewerkt worden voor een tweede levensfunctie. In de Ingensche Waarden is er ruimte om dit materiaal duurzaam te gebruiken om te verontdiepen en de gewenste eindsituatie te bereiken, namelijk een natuurgebied (zie afbeelding hieronder).

Inrichtingsplan

Deze eindsituatie is een natuurgebied dat geschikt is voor de meest uiteenlopende planten en diersoorten. Het terrein varieert tussen water van enkele meters diep, moerasgebied en permanent droog land.

 

Op de bodem van de Ingensche Waarden ligt een dikke klei/sliblaag. Deze laag laat vrijwel geen water door. Dit betekent dat het materiaal veilig en geconcentreerd op 1 plek is opgeslagen. Hoe meer bodemmateriaal er naar de Ingensche Waarden gebracht wordt hoe sneller er zich nieuwe natuur kan ontwikkelen.

 

 

Plastic vrij storten van Baggerspecie in De Ingenschewaarden

 

Sinds 2019 is de Ingenschewaarden aan het onderzoeken of het storten van Baggerspecie past in de circulaire economie.

 

Dit betekent dat wij stoffen zoals bijvoorbeeld plastic en metalen verwijderen uit de door ons te storten baggerspecie om deze waar mogelijk te hergebruiken.

 

Daarnaast doen wij onderzoek of er andere stoffen in deze Baggerspecie herbruikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld zand en/of slib, zodat wij deze circulair kunnen gaan inzetten samen met andere partijen. Hierbij denken we ook aan het verwijderen van Nano en Mirco-plastics.

 

Om hier expertise bij te zoeken, hebben we samenwerking gezocht met Hogescholen en Universiteiten die zich bezighouden met circulaire economie en Natuurontwikkeling.

 

Een en ander kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de te realiseren Natuurontwikkeling in de Ingenschewaarden, welke wij op korte Termijn in deel fases willen gaan opstarten in overleg met de gemeente Buren en de vergunningverlenende instanties zoals Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Provincie.

 

Deze projecten zien er veelbelovend uit en hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkeling en de relatie met onze omgeving en de maatschappij.

 

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in onze ontwikkeling, neemt u dan contact met ons op via de email : info@ingenschewaarden.nl

 

baggerspecie
Klik voor meer impressiefoto's

MATERIAAL AANBIEDEN

Wilt u materiaal aanbieden voor acceptatie?

Wij doen er alles aan om u als klant van dienst te zijn. Zo kunt u nu bij ons digitaal materiaal aanbieden. Klik op onderstaande button en vul de projectaanvraag in. Een kopie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail.

Projectaanvraag

Contact

Heb je een vraag aan ons?
Wij horen het graag!